Tijdens het surfen op het internet worden jouw voorkeuren onthouden door middel van cookies.

 • Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.

 • Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van je winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen of om te kijken welke onderdelen van de site populair zijn. Daarnaast zijn er cookies die de websites die je bezoekt registreren en zo een inschatting maken van jouw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor jou interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

 • Carbonella Suits en cookies

Een overzicht van de cookies die Carbonella Suits Media gebruikt, vind je hieronder.

  • a. Noodzakelijke en functionele cookies
   Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel. Denk aan het detecteren van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren (voor zover gebruik cookies daarvoor noodzakelijk is). Denk aan statistieken en het onthouden van je taalvoorkeur.
  • b. Performance cookies
   Carbonella Suits wisselt ten behoeve van haar websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen. Hiervoor maken we gebruik van zogenaamde performance cookies. De aan de hand daarvan verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren. Aan de hand van de informatie verzameld door middel van cookies, kunnen wij het gebruik van de website en de wensen van de gebruikers beter begrijpen en onze diensten daarop aan laten sluiten. Dit biedt ons daarnaast de mogelijkheid nieuwe functionaliteiten van de website onder groepen van gebruikers te testen.
  • c. Advertising performance cookies
   Advertising performance cookies bieden websitehouder, adverteerder en het mediabureau de mogelijkheid om het resultaat van een bepaalde advertentie(campagne) te meten. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker bepaalde advertentieuitingen meerdere keren op een dag te zien krijgt.
  • d. Profiling cookies
   Profiling cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bijvoorbeeld : man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daar op afgestemd.
 • Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?

Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij jouw cookies worden de advertenties beter afgestemd op jouw interesses. Zet je de cookies uit, dan ontvang je nog steeds reclame, alleen is deze niet meer afgestemd op jouw surfgedrag. Als je de cookies die je voorkeuren onthouden uitschakelt, moet je je instellingen, zoals je wachtwoorden en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

 • Afmelden kan

De cookies die de adverteerders en websitehouders inzicht geven in jouw interesses kun je aan- of uitzetten op http://www.youronlinechoices.com/be-nl. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen. De cookies die jouw wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

Meer info over het privacy- en cookiebeleid van Carbonella Suits Media Belgium vind je hier.

 

 

Persoonlijke levenssfeer

 • Persoonsgegevens algemeen
Op deze website (de “Website”) / in deze applicatie (de “Applicatie”) verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Carbonella BVBA., Abrahamstraat 24, 9000 Gent (België) (hierna kortweg “Carbonella Suits” genoemd), voor de hierna omschreven doeleinden.Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals groepsvennootschappen en commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u:
  • dat aanduiden bij de registratie op de Website / in de Applicatie, of;
  • Carbonella Suits contacteren via de contactgegevens in artikel 7.
 • U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Carbonella Suits. Gelieve ons in dit geval te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
Bij een bezoek aan onze Website / Applicatie bewaren we:
  • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s / applicaties;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Uw e-mailadres wordt slechts voor commerciële doeleinden gebruikt wanneer en in de mate u goedkeuring geeft via ‘opt-in’ (zie ook hierna), behoudens de wettelijke uitzonderingen;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s en artikels die u op onze Website / in onze Applicatie geraadpleegd hebt;
  • het soort toestel en browser die u gebruikt en de grootte van uw scherm;
  • alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, b.v. bij registratie op de Website / in de Applicatie (zoals uw postadres, onderzoeksinformatie, …).
 • Deze informatie wordt gebruikt:
  • om de inhoud van onze Website / Applicatie te verbeteren;
  • om u specifiek te informeren of uw aanvraag te beantwoorden (b.v. bij deelname aan een wedstrijd of bij aankoop van een product);
  • om u later te contacteren voor informatie over onze producten en aanbiedingen en voor direct marketingdoeleinden.
 • De Website / Applicatie maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze Website / Applicatie naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Carbonella Suits behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website / Applicatie aan te bieden.
Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website / Applicatie niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier. 
Telkens u een site / applicatie bezoekt met het CIM logo , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie over de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, …). Die informatie wordt alleen verzameld voor statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Meer informatie en de resultaten van deze studie kan u terugvinden op cim.be.
Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, kan Carbonella Suits tevens een beroep doen op reclameregies op het internet. Deze krijgen alsdan van Carbonella Suits de toelating om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s / in onze applicaties. Als u een bezoek brengt aan onze Website / Applicatie, kunnen de reclameregies op het internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Carbonella Suits is lid van het IAB (Interactive Advertising Bureau). Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Carbonella Suits toelaat om o.a. trafiek naar deze Website / Applicatie te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website / Applicatie. 
Carbonella Suits maakt op haar websites / in haar apps gebruik van de volgende Google Analytics:
  • advertentiefuncties (van Google Inc.);
  • Remarketing met Google Analytics;
  • Rapportage voor Google Display Netwerk-vertoningen;
  • Integraties van het DoubleClick Platform;
  • Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics.
 • U kan zich afmelden voor de Google Analytics-advertentiefuncties, o.a. via de Google ‘Advertentie-instellingen’, via de Google ‘Advertentie-instellingen voor mobiele apps’ of via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
In geval de Website / Applicatie dienst doet als platform waarop gebruikers producten kunnen aankopen van derde verkopers, kunnen, naar aanleiding van het gebruik van dit platform, gegevens worden verwerkt door Carbonella Suits zelf, door de derde verkopers of door de leverancier van de voor de transactie gebruikte software (onder andere persoonsgegevens van de gebruiker, details van de transacties (prijzen, productgegevens), kijk-, klik- en winkelgedrag, tracking cookies), met dien verstande dat de gegevens verwerkt door de leverancier van de software door deze laatste steeds zullen worden geanonimiseerd en tot doel zullen hebben om de gebruikerservaring te verbeteren voor alle gebruikers van de software.
 • Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website / in de Applicatie, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website / in onze Applicatie. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.
 • Over communicatie per post
Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens verwerkt en kunnen deze gebruikt worden overeenkomstig hetgeen voorzien is onder artikel 1, punt 1 (“Persoonsgegevens algemeen”) hierboven.
 • Over communicatie via telefoon
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door:
  • ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen;
  • groepsvennootschappen en commerciële partners.
 • Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (artikel 7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd hebt. Voor de klanten van onze mobiele diensten bewaren wij uw GSM-nummer en technische data m.b.t. uw GSM om u een zo goed mogelijke service te bieden. Wij bewaren in dat geval tevens informatie over uw gebruik via de Mobile-diensten (SMS/MMS verzonden en ontvangen, gebruik van onze Mobile Magazines diensten zoals bezochte pagina’s, gebruik van Carbonella Suits mobile internet sites en IVR data uitdrukkelijk door de gebruiker ter beschikking gesteld).
 • Over communicatie via e-mail
Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u:
  • via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft;
  • kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van groepsvennootschappen en commerciële partners indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.
 • Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren via de onderaan vermelde contactgegevens (artikel 7). In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 • De Robinson-lijst & “Bel Me Niet Meer”-lijst
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in op de Robinson-lijst van de Belgian Direct Marketing Association:
- Online: www.robinson.be.
Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, schrijf u dan in de op de “Bel Me Niet Meer”-lijst:
 1. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy-beleid ?
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Onze contactgegevens: Carbonella BVBA., Abrahamstraat 24, 9000 Gent (België), administratie@carbonellasuits.be